Vereisten?

Fitheid

Tijdens het vliegen ondergaat het lichaam krachten die het eigenlijk niet gewoon is. Alhoewel je kan starten met een opleiding zweefvliegpiloot zonder medische onderzoek, mag je niet solo (alleen) vliegen zonder te beschikken over een medisch attest.

Teamspirit

Alhoewel zweefvliegen lijkt op een sport voor individualisten, wordt de inzet van alle clubleden vereist. Het zweefvliegen is een ploegsport waarbij teamgeest en kameraadschap onontbeerlijk zijn. Om u toe te laten een vlucht te maken zijn veel medewerkers nodig zoals een luchtvaartterreinoverste, lierman, startleider en een instructeur. Samenwerken is een must.

Tijd

Een zweefvliegdag is lang. 's Morgensvroeg worden de zweefvliegtuigen, het sleeptoestel en/of de lier gecontroleerd en vliegklaar gemaakt en naar de startplaats gebracht. De weersverwachting en de vliegomstandigheden worden besproken, de planning voor les- en prestatievluchten wordt opgemaakt. Het zweefvliegbedrijf is van start gegaan. Na een vlucht geruisloos verdwijnen van het vliegveld is uit den boze. Vele taken worden belangeloos uitgevoerd. De toestellen worden gemonteerd en gedemonteerd, er is onderhoud van de toestellen nodig, enz.

Opleiding

Al vanaf zeer jonge leeftijd kan men starten met de opleiding. Elke zweefvlieger die wenst alleen (solo) te vliegen moet wel een medische keuring ondergaan. De gestelde eisen zijn zodanig dat iedereen, die normaal gezond is, wordt goedgekeurd. Indien alles OK is ontvangt men een medisch attest (medical) die naargelang uw leeftijd jaarlijks, tweejaarlijks of om de 5 jaar dient te worden hernieuwd. Op de website van het Directoraat Generaal van de Luchtvaart is een lijst beschikbaar van voor de luchtvaart erkende geneesheren.

Praktische training

Leren vliegen met onze instructeurs. Zowel tijdens de vluchten als op het vliegveld, zal de instructeur je het zweefvliegen bijbrengen. Alle vluchten en de vorderingen worden genoteerd op je individuele opleidingskaart. Na ongeveer 50 lesvluchten ben je in staat om solo te vliegen onder toezicht van een instructeur. Gedurende deze periode moet je de nodige ervaring opdoen als solist en je voorbereiden op je theoretisch en praktisch examen.

Theoretische vorming

Een cursusreeks wordt georganiseerd in en door de club. Deze vorming is een voorbereiding tot het behalen van de zweefvliegvergunning. Met deze vergunning kan je overlandvluchten maken.

Update cookies preferences